ณ วันที่ 08.05.21 08:45
บาท/ลิตร
35.16
27.48
27.75
26.24
21.79
27.59
32.26
บาท/กิโลกรัม
13.49